Fysioterapia

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Fysioterapiassa arvioidaan yksilöllisesti asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan yksilöllinen fysioterapiasuunnitelma, jonka tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa saavuttaa hänelle optimaalinen terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky huomioiden hänen voimavaransa.

Fysioterapiassa käytettyjä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen menetelmiä

Manuaalinen tapa

Manuaalinen terapia perustuu tarkkaan hermo-, lihas- ja niveltoimintojen sekä fyysisen toimintakyvyn tutkimiseen. Manuaalisen terapian menetelmiä ovat pehmytkudosten käsittelyt, kuten hieronta, nivelten mobilisointi ja manipulointi sekä hermo- eli neuraalikudoksen mobilisointi. Terapian tavoitteena on vaikuttaa nivelten toimintaan, lievittää kipua ja normalisoida neuraalikudoksen ja lihaksen toimintaa. Manuaaliseen terapiaan yhdistetään usein asiakkaan oma harjoittelu.


Fysikaalinen terapia

Fysikaalisiin hoitomenetelmiin kuuluvat mm. pinta- ja syvälämpöhoidot, kylmähoito ja sähköiset kivunhoitomenetelmät.

Pinnallinen lämpökäsittely parantaa kudosvenyvyyttä ja lisää aineenvaihduntaa. Pinnallisen lämpökäsittelyn avulla lihasjännitykset laukeavat ja näin ollen sillä on kipua lievittävä vaikutus.

Syvälämpöhoitona voidaan käyttää mm. ultraääntä, jolla saadaan aikaan lämpövärähtelyä syvemmissä kudoksissa ja hoito voidaan antaa tarkasti rajatulle alueelle. Syvälämpö auttaa laukaisemaan lihasspasmeja ja tuo helpotusta lihaskireyksiin. Ultraääntä voidaan käyttää myös akuuttien tulehdusreaktioiden paranemista nopeuttavana hoitona.

Kylmähoitoa käytetään kuntoutuksessa sekä akuuttien vammojen että pitkittyvien vammojen hoidossa. Akuuttien vammojen ensihoitona käytettynä kylmähoito vähentää kudosvaurioita, sillä se rauhoittaa tulehdusreaktiota. Aineenvaihdunta ja verenkierto vaurioalueella hidastuvat sekä turvotus ja kipu vähenevät.

Sähkökipuhoidot ovat ärsytyshoitoja, joilla hoidetaan kivun tunnetta ja/tai kivun syytä. Sähkökipuhoidoilla vaikutetaan ääreishermoston hermosoluissa kulkevaan kipuaistimukseen, jolloin kipu lievittyy tai parhaassa tapauksessa loppuu. Fysioterapeutti arvioi annettavan sähkökipuhoidon ja sen soveltuvuuden kullekin asiakkaalle yksilöllisesti.


Terapeuttinen harjoittelu

Terapeuttinen harjoittelu on kuntosalityyppistä harjoittelua, joka pohjautuu fysioterapeutin tekemään tutkimukseen ja ongelman määrittämiseen. Harjoittelun tavoitteena on heikentyneen lihas- tai niveltoiminnan paraneminen ja harjoittelu tapahtuu fysioterapeutin ohjaamana. Usein laaditaan myös kotiharjoitusohjelma tukemaan asiakkaan kuntoutumista.


Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta

Fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on asiakkaan terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistäminen. Ohjaus ja neuvonta toteutetaan aina yksilöllisesti aktivoiden asiakasta harjoittelemaan itsenäisesti ja ottamaan omat voimavarat käyttöönsä yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Neuvonta voi käsittää esimerkiksi kirjallisesti annettavien kotiharjoitteiden ohjaamisen, työskentelytapoja ja -asentoja koskevaa ergonomiaohjausta, toimintarajoitteiden hallintaa tai apuvälineiden käyttöä koskevaa ohjausta.

Myyrmäki

Liesikuja 4
01600 Vantaa
(09) 530 8700 
fax 530 87070
myyrmaki@myyrfysio.fi

Kartta

Tikkurila

Kielotie 5A, (pysäköinti Silkkitie 4)
01300 Vantaa
(09) 838 7750 
fax (09) 838 77570
tikkurila@myyrfysio.fi

Kartta

Palvelemme

ma-to klo 8 – 19, pe klo 8 – 16

Kaikki vapaat hoitoajat eivät löydy nettiajanvarauksesta
Soita ja kysy vapaita aikoja.

@ Myyr-Fysio Ky | web by Davas